štvrtok 6. apríla 2017

Vlastná skúsenosť s Tajtákom

Judr. Ján Tajták - Košice - Vlastná skúsenosť


Chcela by som opísať svoj prípad s týmto právnikom a varovať ostatných ľudí pred jeho nekalými praktikami.

Ako viete na Slovensku existuje exekútorska mafia, a okrem nej tu pôsobí aj sudcovská a právnicka mafia. Právnici sa zvyknú medzi sebou dohodnúť a podplácať sa, aby konali v neprospech svojho klienta. (dôkazy na konci stránky)

A pán Judr. Ján Tajták je pravdepodobne jedným z nich.

Myslím si, že jeho cieľom je v prvom rade maximálne oškĺbať svojich klientov. Ak za ním pôjdete tak vám nahovorí rôzne katastrofické scenáre, aby vy ste mali rýchlo konať, bez váhania, aby ste pod tlakom urobili chybné rozhodnutia,

Cena za jeho služby sa pohybovala okolo 800 Eur za jeden prípad. Pre ľudí, ktorí sa nevyznajú do právnych služieb sa to môže zdať primerané, Ale môj súčasny advokát si vypýtal za prípad 191,55 Eur. Takže si to viete porovnať. Prípad sa skladá z právnych úkonov a cena za právny úkon je približne 90 Eur. Jeden prípad tvoria 2 až 3 úkony.

Takže ak Tajták od Vás zoberie viac ako 270 Eur za prípad tak je to veľa.

Jeho zastupovanie na súde bolo veľmi slabé, možno aj preto, že koná v neprospech svojho klienta. Pripomente mu, že ak sa protistrana nezúčastni na pojednávaní, tak máte právo žiadať náhradu podľa § 147a Občianskeho súdneho poriadku ( uvedené platí len do 1. 7. 2016), teda náhradu vo výške 15 eur alebo 100 eur.
Ďalej sa stalo, že sa protistrana nezúčastnila a opäť Tajták neurobil nič, pričom podľa nového súdneho poriadku CSP, paragrafu 278 mal žiadať Rozsudok pre zmeškanie žalobcu. Tým, že to Judr. Janko neurobil, spôsobil škodu Vám v prospech protistrany a môže žiadať od Vás ďalšie peniaze za zastupovanie na ďalšom pojednávaní.

POZOR! Cez e-mail s vami komunikovať nebude, pravdepodobne má pokrivený charakter a nechce zanechávať stopy po sebe.


Ďalšia špinavosť je jeho zmluva: Trovy konania priznané klientovi prislúchajú advokátovi.
Táto časť zmluvy je legálny podvod na klienta, ide o neetické, nemorálne a nespravodlivé konanie podľa právničky.

Ešte upozorňujem na "praktiky" niektorých mojich kolegov, ktorí v zmluve o právnych službách majú uvedené, že všetky trovy právneho zastúpenia sú ziskom advokáta, bez ohľadu na to, koľko klient advokátovi zaplatil a advokát nie je povinný nič vrátiť klientovi. Ide o nespravodlivý a minimálne aj nemorálny postup niektorých advokátov, ktorý je na hrane zákona. ZDROJ: http://poradna.hnonline.sk/otazka/trovy-konania-uhrada.

Takže suma sumárum, ak si už vyberiete tohto právnika, dajte si pozor:
  • na jeho "prácu" na pojednávaní
  • vopred si dohodnite ceny
  • zmluvu si preštudujte, trovy ktoré prislúchajú vám sú VAŠE

Dôkazy o právnickej mafii na Slovensku:
http://www.azet.sk/firma/266047/judr-veronika-kitova-advokatka/#rating
http://www.azet.sk/firma/378155/judr-richard-kovalcik-advokat/#rating
http://www.azet.sk/firma/521439/judr-melania-kosova-notar/#rating
http://www.azet.sk/firma/384363/judr-milan-okajcek-advokat/#rating
http://www.azet.sk/firma/518240/judr-juraj-marton-advokat/#rating

""Doktoři a advokáti, jsou jedna banda. S tím rozdílem, že advokát tě jen oškube, a doktor tě oškube a ještě k tomu zabije."" 

Anton Pavlovič Čechov 1860-1904


Upozorňujem čitateľov, že autorka tohto blogu prezentuje vlastné názory a myšlienky založené na skutočnej udalosti. Pretože dôkazy, že Tajták prijal úplatok od protistrany prakticky neexistujú, je to len podozrenie zo strany autorky v súlade s článkom ústavy 26 odsek 2 o práve širiť vlastné myšlienky akoukoľvek formou